ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΕΝΤΟΛΗ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ»


ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
τοῦ Ἀναστασίου Στάμου , Διευθυντοῦ ΕΠΑΛ Λευκάδος
Δὲν μᾶς φτάνει ὁ Οἰκονομικὸς πόλεμος ποὺ δέχεται σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμός, ὑποχωρῶντας φεῦ ὁλοταχῶς καὶ συντεταγμένως μὲ ἀνοίκειες πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ πολλαπλὰ νομοθετικὰ διατάγματα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, ἡ Μάχη ἄναψε καὶ μὲ Ἰδεολογικὸ πόλεμο, ποὺ εἶναι ἡ χειρότερη μορφὴ πολέμου. Διότι χρειάζεται ἀφ' ἑνὸς βαθειὰ γνῶσι τοῦ ἑλληνικοῦ τρόπου νοεῖν καὶ πράττειν, ἀφ' ἑτέρου πανδερκὴ ἐπίγνωσι νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ ἐχθρικὰ ὅπλα καὶ μέσα «πυρός» γιὰ νὰ παίρνουμε τὰ ἀναγκαῖα ἀντίμετρα.
Πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες (5-3-2013) καταιγισμὸς ἐγγράφων – ἀπὸ ἕξι διαφορετικὲς πηγές(!) – μᾶς ὑπεχρέωσε νὰ προβοῦμε σὲ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν «σχολικὴ βία καὶ τὸν ἐκφοβισμό»… Μισαλλοδοξία, ξενοφοβία, ρατσισμό, φασισμό, σιωπή, φόβο, βία (ἀμάν-ἀμάν…), ὅλα τὰ ἀρνητικὰ αὐτὰ φαντάσματα πρέπει νὰ τὰ ξορκίσουμε ὡς νέοι «καισαρόπαπες» μὲ ἄφθονο – ἐπιδοτούμενο γενναίως γιὰ νὰ δημιουργηθῇ – ὑλικὸ στὸ διαδίκτυο, γιὰ προβολὴ στὰ Σχολεῖα. «Πηγὲς» νὰ δῆτε, νὰ «ξεδιψάσετε»… Πρὶν ἀλέκτωρ ὅμως λαλήσῃ τρίς, νέο συναφὲς ἔγγραφο ἦλθε στὰ σχολεῖα: «21η Μαρτίου – Διεθνὴς ἡμέρα γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων καὶ
τοῦ Ρατσισμοῦ»! Ξέχασαν βέβαια τὸν «Ἀντισημιτισμό», ἀλλὰ μᾶλλον θὰ σκέφτηκαν ὅτι ὁ ὑπαρκτὸς Ἀνθελληνισμός τους ἔχει καὶ κάποια ὅρια. Τελικὰ οἱ διεθνεῖς «ἑορταστικὲς» αὐτὲς ἡμέρες τείνουν νὰ ξεπεράσουν σὲ ἀριθμό (καὶ ἀξία) τὶς ἐθνικές μας ἐπετείους…
Πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ νιώσῃ ὁ Ἕλληνας ΕΝΟΧΟΣ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Γιὰ νὰ μὴν τολμᾷ νὰ ἐκφράσῃ κἄν στοιχειώδη ὑπὲρ τῶν συμφερόντων του ἄποψι, γιὰ νὰ μὴν σκεφθῇ κἄν νὰ παρατάξῃ πατριωτικὸ μέτωπο ἀντιστάσεως. Οἱ ἐπίσημες κομματικὲς δυνάμεις δυστυχῶς εἶναι γιὰ κλάματα, ἀφοῦ οἱ μὲν προσκύνησαν πασίδηλα τοὺς Παγκοσμιοποιητές (ΠΑ.ΣΟ.Κ-Ν.Δ), οἱ δὲ (τῆς Ἀριστερᾶς) κρατοῦν τὰ μπόσικα στὸ νεοταξικὸ μαντρί (μὴ καὶ στάξει σταγόνα πάνω σὲ «ταξικὸ ἀδελφό» τους), εὐθυγραμμιζόμενοι μὲ τὴν ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐξαπολύουν οἱ νεοταξίτες, τὴν ὁποία καὶ καταγγέλλουμε διὰ τοῦ παρὸντος σημειώματος. Βρῆκαν βεβαίως καὶ τὸν «μπαμπούλα» (τὴν Χ.Α), γιὰ νὰ πολεμοῦν ὅλοι μαζὶ τὸ σκιάχτρο, ἀντὶ τὸν ἀληθινὸ δαίμονα… Συστηματικὰ «βλέπουν» παντοῦ Ἀνισότητες, Διακρίσεις, Ἀποκλεισμοὺς καὶ Σύνορα, ποὺ πρέπει νὰ ἀρθοῦν…
Μᾶς χρειάζεται ἐπειγόντως Πνευματικὴ Ἡγεσία, μὲ ἑλληνικὴ ἀγωνιστικὴ ψυχή. Ἕνας Δάσκαλος τοῦ Γένους (ὡς Ρήγας, Κοραῆς) ὀφείλει νὰ κοινωνήσῃ τὶς καρδιὲς τῶν νεοραγιάδων μὲ μάχιμο φρόνημα. Ἕνας φωτισμένος Παπᾶς (ὡς Παπαφλέσσας, Πατροκοσμᾶς) νὰ βρῇ πάλι τὸν «θάνατο» ἀγωνιζόμενος γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Διότι πήξαμε ἀπὸ «Ρεπούσηδες» καὶ «Δραγῶνες», ἀπὸ συμβιβασμένα «Ἱερατεῖα» τῆς ἐξυφαινόμενης παν-θρησκείας. Δὲν πρέπει, λέγει ἡ πρώτη, νὰ διδάσκουμε τὰ Ἱστορικὰ Ὁλοκαυτώματα τῶν Ἑλλήνων («οἱ σκηνὲς βίας καὶ θανάτου εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὲς καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ τὸν ψυχισμὸ τῶν παιδιῶν», π.χ. Σμύρνη 1922), ἀλλὰ πρέπει νὰ διδάσκουμε ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο τὸ ἑβραϊκὸ ὁλοκαύτωμα – τὸ ὁποῖο ἑορτάζουμε μάλιστα κάθε 27η Ἰανουαρίου σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα μας. Ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Παναγία ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά μας (νέο βιβλίο Β΄ Γυμνασίου), ἀλλὰ εἰσέρχεται ὁ Ἀλλὰχ κι ὁ Βούδδας… καὶ ὁ Χριστὸς στὸ Κοράνι!
Μὰ εἶναι ὅλοι οἱ Πολιτισμοὶ ἴδιοι; Εἶναι ὅλες οἱ Θρησκεῖες ἴδιες; Καὶ ὅμως, στὰ ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου (ἀντεθνικῆς) Παιδείας ὠρύονται «νὰ μετασχηματίσουμε τὶς δράσεις καὶ τὸν προσανατολισμό μας – ἰδιαίτερα στὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευσι(!) – μέσα στὸ σύγχρονο πολυπολιτισμικὸ πλαίσιο»… Τὶ σημαίνει «πολυπολιτισμός» κύριοι; Καὶ ποῦ πῆγε ὁ τηλαυγὴς παγκόσμιος Ἑλληνικὸς Πολιτισμός μας …ἀπὸ τὸ ΥΠ(Ε)ΠΘ καὶ μετά; Τὶ λέγει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς Ἐκπαιδεύσεως, κύριοι ἁρμόδιοι τοῦ ΥΠΔΒΜΘ ἤ ΥΠΑΙΠΘΑ; Πῶς συμβιβάζεται ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἐντολὴ μὲ τὴν συνταγματικὴ ἐπιταγή (ἄρθρο 16 §2) ἀναπτύξεως ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως στὰ Ἑλληνόπουλα; Μήπως ἀλλάξαμε Σύνταγμα καὶ δὲν τὸ μάθαμε; Δὲν δώσαμε ὅρκο νὰ τὸ τηροῦμε; Ποιὸς δημόσιος λειτουργὸς εἶναι λοιπὸν ὁ ἐπίορκος σήμερα;
Γιὰ νὰ δῆτε τί ὁραματίζονται οἱ νεο-γενίτσαροι: «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς «Πολυπολιτισμικῆς» κοινωνίας! Ὅλα τὰ δημόσια Σχολεῖα θὰ εἶναι «δυνάμει διαπολιτισμικά»! Πρέπει νὰ ὑπερβοῦμε τὸν «μονοπολιτισμικό (!) καὶ μονογλωσσικό»(!) χαρακτῆρα τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς ἐκπαίδευσης!.. Ἔχει μαθητὲς γηγενεῖς καὶ ἀλλόγλωσσους! Διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας τῶν μαθητῶν. Διδασκαλία Ἱστορίας καὶ Γλώσσας τῆς Χώρας προέλευσης». Ἀνάδειξη Ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν ἴδιων τῶν μεταναστῶν! (δημοσίευμα Πανελλήνιας Ἕνωσης Σχολικῶν Συμβούλων, 2009);
Ἄλλη τοιαύτη πάλι λέγει ὅτι: «Τὸ ἐθνοκεντρικὸ σχολεῖο, εἶναι σχολεῖο τοῦ ἀπομονωτισμοῦ, ἐμποδίζει τὴ συνύπαρξη τῶν διαφορῶν κάθε εἴδους. Εἶναι σχολεῖο σὲ ὅλα δογματικό (!) Ἀξιολογεῖ τοὺς λαοὺς καὶ πολιτισμοὺς μὲ βάση τὸ αὐθαίρετο στερεότυπο τοῦ ρατσισμοῦ…» (Θ.Δραγῶνα, ἐφημ. «Αὐγή», 2010, ὅταν ἦταν εἰδικὴ γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου μας). Εἶναι ἀπίστευτο... Τί σχολεῖο εἴχαμε μέχρι τώρα καὶ δὲν τὸ ξέραμε;! Ἀπομονωτικό, δογματικό, ρατσιστικό!; Ἀλλά, τὰ Στερεότυπα αὐτὰ κυρίες μου, εἶναι ὅλα μέσα στὸν ἄρρωστο ἐγκέφαλό σας. Ὅπου ἀκοῦτε πλέον, «ρατσισμός, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, διακρίσεις, ἀνοχή, πολυπολιτισμός», εἶναι ὅλα δικές τους «ἐφευρέσεις». Αὐτὰ εἶναι τὰ στερεότυπα τῶν ἐθνομηδενιστῶν, ἡ ξύλινη γλῶσσα τῶν Παγκοσμιοποιητῶν…
Πεδίο δράσεως τῶν νεοταξιτῶν δὲν εἶναι μόνον ἡ Κοινωνία λοιπόν, ἀλλὰ καὶ τὰ Σχολεῖα. Ἡ ἐπέλασις τῆς νεοταξικῆς προπαγάνδας στὰ Σχολεῖα, μέσα σ' αὐτὴν τὴν κιβωτὸ διαμορφώσεως τῶν νέων Ἑλλήνων, μέσα στὴν θερμοκοιτίδα τῆς ἐλπίδος τοῦ Γένους, ἔχει καταρτισθῆ βάσει «ντιρεκτίβας» (διὰ στόματος τοῦ ἀμερικανοεβραίου Κίσσινγκερ): «strike Greek Language, Religion, Culture, History – eliminate progress, stop domination», δηλαδή, χτυπῆστε τοὺς Ἕλληνες στὴν Γλῶσσα, στὴν Θρησκεία, στὸν Πολιτισμό, στὴν Ἱστορία – ἐξαφανίστε τὴν Πρόοδό τους, σταματῆστε τὴν Κυριαρχία τους (ὁλόκληρο τὸ ἀγγλικὸ κείμενο δημοσιευμένο στὴν ἐφημερίδα «Turkish Daily», 17/02/1997, γιὰ τοὺς …δύσπιστους). Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ θὰ ἀμφισβητήσῃ σήμερα εἴτε τὸ κείμενο αὐτὸ εἴτε τὸ ἀποτέλεσμά του; (Περισσότερα στοιχεῖα στὸ νέο ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίο μου «Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ Ἐκπαίδευσις «αὐτοκτονίας»).
«Καλοῦμε τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητές, γράφει τὸ τελευταῖο ἔγγραφο – ὑπογεγραμμένο φεῦ ἀπὸ τὸν Ὑφυπουργὸ Παιδείας μας – καθημερινὰ νὰ σχεδιάζουν καὶ νὰ ὑλοποιοῦν ἐκπαιδευτικὲς δράσεις προωθῶντας τὴν ἐπίσημη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας… ἀποκρούοντας κάθε ρατσιστικὴ πρόκληση»! Τὸ ποιὸς ὑπαγορεύει αὐτὴν τὴν πολιτικὴ δὲν ἀναφέρει φυσικά, ἀλλὰ ἐλπίζω νὰ καταλάβατε, ὅπως καὶ περὶ ποίας «πολιτικῆς» πρόκειται…

 
ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΝ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Τὴν Παρασκευὴ 22 Μαρτίου, κατὰ τὴν σχολικὴ ἑορτὴ τοῦ ΕΠΑΛ Λευκάδας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνεγερσίας, θὰ τιμηθῇ ὁ ἀπόφοιτος τοῦ Τεχνικοῦ Λυκείου Λευκάδας Μενέλαος Ζακυνθινὸς διὰ τὴν ἔκδοση ποιητικῆς του συλλογῆς.
Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου, ὥρα 18.30΄ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ», θὰ παρουσιαστῇ τὸ ἐν λόγῳ ἐπίκαιρο ὅσο καὶ διαχρονικὸ καὶ ἐθνωφελὲς βιβλίο «Βιο-πορίσματα», μὲ προβολὴ εἰκόνων καὶ κειμένων, ἀπὸ τὸν συγγραφέα διευθυντὴ τοῦ ΕΠΑΛ Ἀναστάσιο Στάμου.
Ἰδοὺ ἀποσπάσματα ὡς δεῖγμα γραφῆς τοῦ νέου Λευκαδίτη ποιητοῦ:
«Κράτα με μάνα γῆ στὴν ἀγκαλιά σου,
μὴν τοὺς ἀφήσεις νὰ μὲ πάρουν ἀπὸ σένα,
φτάνουν τὰ τόσα μάρμαρα σπασμένα,
ὥς πότε οἱ βέβηλοι θὰ συντρίβουν τὰ παιδιά σου;
Κρύψε με μάνα γῆ στὰ ἔγκατά σου,
εἶναι τὸ χῶμα σου ἱερὸ ποὺ μὲ σκεπάζει,
κι ἄν τῶν κιόνων μου τὸ χρῶμα ξεθωριάζει,
διόλου μὴ νοιάζεσαι καὶ κράτα με κοντά σου.
Ξέρω πὼς μέσα σου δὲν θὲς ἄλλο νὰ μ' ἔχεις,
στὸ φῶς τοῦ ἥλιου θὲ νὰ βγῶ νὰ καμαρώσω,
μὲ μιᾶς περίτρανο ἀνάστημα νὰ ὀρθώσω,
κι ἐσὺ τριγύρω μὲ ἀνθοὺς νὰ μὲ στολίσεις…
(«Παράκληση ἑνὸς ναοῦ»)
Αὐτὴ τὴ γῆ ποὺ ἐσὺ πατᾶς, ἄντρες τρανοὶ πατῆσαν!
Τὴ γνώση καὶ τὸ αἷμα τους δῶσαν στὴ χώρα ἐτούτη!
Ἄν ἔχεις αἷμα ἑλληνικὸ καιρὸς νὰ τὸ ἀποδείξεις!
Γιατὶ ὁ χρόνος στέρεψε καὶ οἱ ψυχὲς πενθοῦνε,
καὶ τῶν πατέρων σου οἱ μορφὲς δικαίωση προσμένουν!
(«Ἄν ἔχεις»)

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Η ΑΝΟΙΞΙΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ

Αίσθηση προκάλεσε το επαναστατικό κήρυγμα, που εκφώνησε το πρωί της Κυριακής στον Άη Γιώργη των Ανωγείων ο παπα-Αντρέας Κεφαλογιάννης, εναντίον της Τρόικας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

«Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, στους κατοχικούς καιρούς που ζούμε, οφείλουμε να μη μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά να αντιστεκόμαστε κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή. O εχθρός παραμονεύει παντού… Η πατρίδα μας είναι ουσιαστικά και κυριολεκτικά στα νύχια των ξένων τρωκτικών πίνοντας το αίμα του λαού με φόρους, χαράτσια, και κατασχέσεις. Η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη τους επόμενους μήνες, αν δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες, αν δεν αποφασίσουμε να ξεσηκωθούμε ενάντια στους νεο-κατακτητές, που επέστρεψαν και πάλι σε τούτον εδώ τον τόπο μετά από 70 χρόνια.

Ο Ναζισμός αδέλφια είναι εδώ, μπορεί αυτή τη φορά να μην κρατάει όπλα με σφαίρες, όμως, τα «όπλα» που χρησιμοποιεί για να μας πολεμά είναι το ίδιο εξοντωτικά και επικίνδυνα με εκείνα της Πρώτης Κατοχής. Βήμα-βήμα εξελίσσεται το μαύρο σχέδιο του Βερολίνου σε βάρος της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού νότου. Στην αρχή μας έκοψαν λίγο τους μισθούς και τις συντάξεις, και δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Στη συνέχεια μας έκοψαν και μας ξανάκοψαν πάλι τους μισθούς και τις συντάξεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα την φορολογία στα ύψη, και πάλι η αντίδραση μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Τώρα μας απειλούν ότι θα μας πάρουν τα σπίτια, την περιουσία και ό,τι έχει απομείνει, και θα μας οδηγήσουν στη φυλακή.

Θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια; Θα αρπάζουν την ίδια μας την ζωή και εμείς απλά θα παρακολουθούμε το έργο; Θα μας αφανίσουν, και εμείς θα βλέπουμε το σήριαλ στα δελτία των 8, από τους καναπέδες μας; Όχι βέβαια, θα βγούμε μπροστά, θα ξεσηκωθούμε, θα συγκρουστούμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, με όλους αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν τους σύγχρονους δούλους, τις σύγχρονες γαλέρες. Έχω ξαναπεί από αυτό εδώ το βήμα και θα το επαναλάβω: Δεν πρέπει να χαριστούμε σε κανέναν, σε κανέναν που βάζει την υπογραφή του στο ξεπούλημα της πατρίδας. «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» όπως είχε πει ο Γέρος.

Και χωρίς να είμαστε ειδικοί επί των νομικών, κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει και η έρευνα για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στο στόμα του λύκου που λέγεται ΔΝΤ. Και βέβαια κάποιοι πρέπει να πληρώσουν, κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν για το κατάντημα της χώρας. Κάποιοι πρέπει να οδηγηθούν σε ένα νέο Γουδή. Κάποιοι πρέπει να απολογηθούν για την τεράστια φτώχεια, την ατελείωτη εξαθλίωση, τα 2 εκατομμύρια άνεργους, τους χιλιάδες άστεγους, τις χιλιάδες των πολιτών που περιμένουν στα συσσίτια, για τις 3.500 αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα.

Μόλις προχθές βιώσαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό στην Λάρισα, όπου δυο φοιτητές πέθαναν από τις αναθυμιάσεις γιατί άναψαν μαγκάλι, γιατί δεν είχαν να αγοράσουν πετρέλαιο, γιατί πλέον η τιμή του είναι απαγορευτική για τον λαό. Γι΄ αυτούς τους δυο θανάτους, ποιος θα πληρώσει; Ποιος θα τιμωρηθεί; Ποιος και τι θα πει στους γονείς τους, που τα έστειλαν να μάθουν γράμματα στην Λάρισα και τους τα γύρισαν πίσω νεκρά; Και γι' αυτό, όπως και για όλα τα άλλα εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα, κάποιοι πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, κι αν η δικαιοσύνη δεν μπορεί να το κάνει τότε υπάρχει και η λαϊκή οργή και η λαϊκή δίκη.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην Ελλάδα σήμερα εφαρμόζεται η πλέον ακραία εκδοχή του ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΚ, εμείς είμαστε το πειραματόζωο, για το τι ακριβώς θέλουν να εφαρμόσουν στη συνέχεια σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Έχουμε όμως, την ιστορική ευθύνη να τους εμποδίσουμε και θα τους εμποδίσουμε. Το δρόμο για το πώς θα τους σταματήσουμε τον έδειξε η πράξη του ανθρώπου, που σήμερα τιμούμε, του αείμνηστου Νταρολευτέρη, και βέβαια όλων των συναγωνιστών του που πήραν μέρος στη Μάχη στο Σφακάκι.

Ο κατακτητής, όπως έδειξαν και απέδειξαν, δεν θέλει χάδια, θέλει μπάλα. Κι ο Νταρολευτέρης μαζί με τους άλλους ηρωικούς συντρόφους του έστειλαν τότε ξεκάθαρο μήνυμα στους ΝΑΖΙ, ότι ΑΦΕΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ! Το Σφακάκι, η Δαμάστα, το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, η Αντίσταση των Κρητικών στην ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΧΗ μας δείχνει ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσουμε, για να μπορέσουν αύριο-μεθαύριο τα παιδιά μας να είναι λεύτερα και όχι ΔΟΥΛΟΙ. Αν δεν τον κάνουμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρα μας…

Καλή σας ημέρα και ΚΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

ΠΗΓΗ: http://patari.org/forum/viewtopic.php?p=40294