ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΣΠΟΡΟΙ – ΝΕΡΟ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (http://patari.org/forum/viewtopic.php?p=29151)

Καταργείται η τράπεζα γενετικού υλικού, που αποστολή της ήταν η προστασία και διάσωση των φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας. Από το 1981 έως σήμερα συγκέντρωσε και διατηρεί 14.500 πολύτιμους σπόρους άγριων και καλλιεργούμενων συγγενών φυτών. Τα αγροτικά ιδρύματα που υπάγονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας βάσει του «σχεδίου» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγχωνεύονται-διαλύονται και τριάντα χρόνια κόπων τινάζονται στον αέρα

Ο νόμος "ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ" από το Ελληνικό κοινοβούλιο. Μήπως αποτελεί τον Δούρειο Ίππο για τις μετέπειτα εξελίξεις; ίσως με την άρση προϋποθέσεων για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων;

Νέος νόμος τροφίμων στη Νέα Ζηλανδία

Νέος νόμος τροφίμων στην Γαλλία (σπόροι μιας χρήσης)


Βίντεο - Εξάντας - Παθαίνοντας στην αφθονία

Μια χούφτα πολυεθνικές εταιρείες έχουν καταφέρει να ελέγξουν την «καρδιά» του φαγητού που βάζουμε στο καθημερινό μας τραπέζι: Τον ίδιο τον σπόρο και ως εκ τούτου την παγκόσμια γεωργική παραγωγή.

Βίντεο - ο κόσμος με τη monsanto


Μητρική εταιρεία

Ελληνικό παράρτημα εισαγωγή τροποποιημένων

  
 
 

Ο νόμος της MONSANTO ήταν μόνο η αρχή, κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν στη επιφάνεια νόμοι ψηφισμένοι εδώ και πολλά χρόνια και ήταν ανενεργοί, που τελικά "δένουν" μεταξύ τους!
1. αυτό που το ανθρώπινο είδος έκανε εδώ και χιλιετίες τώρα απαγορεύεται γιατί κάποια εταιρεία αγόρασε τα δικαιώματα πχ της πατάτας Νάξου, οπότε τέρμα το φύτεμα πατάτας Νάξου
βέβαια μας λένε πως οι πατάτες Νευροκοπίου κάνουν τζιζ που δεν τις ξεπουλάνε όσο θέλουν οι ντόπιοι τσιφλικάδες, μιας και η ανακοίνωση βγήκε μετά της πώληση χιλιάδων τόνων και αναγκαστική μείωση τιμών και στα σούπερ μάρκετ: Ο επιβλαβής οργανισμός Synchytrium Endobioticum, είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας και σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307 Α΄/ 2002) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 69/464/ΕΟΚ του συμβουλίου καθορίζονται μέτρα εξάλειψης». Όμως η πατάτα Νάξου δεν έχει επιβλαβείς οργανισμούς!, απλά έχουν αγοραστεί από Ολλανδική εταιρεία τα δικαιώματα της


Εδώ ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1250/2011 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2011, που στην ουσία αγοράστηκαν τα παραπάνω δικαιώματα

Εδώ η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα χωρίς να αναφέρονται πουθενά οι φοβεροί "επιβλαβείς οργανισμοί", απλά η διαδικασία


2. Αποφάσισαν να ελέγχουν το ΝΕΡΟ και να ζητάνε άδεια ακόμα και για μια γούρνα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 150559/10-6-2011, που αφορά τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Μας το πλασάρουν πως έχει στόχο την απαλλαγή του αγρότη – κατόχου γεώτρησης από οποιοδήποτε κόστος και την απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών.

Δηλαδή σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559, ΦΕΚ 1440 της 16-6-2011, όλα τα άτομα και οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση νερού για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά για να πάρουν άδεια για υφιστάμενη χρήση νερού. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού είναι η 16η Ιουνίου 2012. φυσικά τίποτα δεν γίνεται χωρίς να πληρώσεις το κάτι τις και άμα θέλουμε σου δίνουμε την άδεια.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σύμφωνα με την 286839/2-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση και κατόπιν συσκέψεων που έγιναν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απαγόρευση φυτεύσεων οινάμπελων, υπενθυμίζει στους αμπελοκαλλιεργητές τα εξής:

«Για όλα τα αμπελοτεμάχια που είναι φυτευμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες πρέπει να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας σχετική άδεια. Εάν φυτευθεί οινάμπελος χωρίς άδεια θα εκριζώνεται. Οι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νομιμοποιούνται και υποχρεούνται να τα εκριζώσουν με ίδια δαπάνη.


Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ/στρέμμα που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη φυτευμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

Τα σταφύλια που προέρχονται από αμπελοτεμάχια φυτευμένα μετά το έτος 1998 χωρίς άδεια απαγορεύεται να οινοποιούνται, οπότε δεν δύνανται να αναγράφονται στη Δήλωση Συγκομιδής. Επίσης πρέπει τα στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης να ταυτίζονται με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας».

"Πέρασε" η πρώτη απόφαση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαγόρευση ντόπιων σπόρων εγχώριας βιοποικιλότητας... η απόφαση μπορεί να αποτελέσει ως προδεδικασμένο για τον επόμενο που θα μπει εμπόδιο στα σχέδιά τους και η υπόθεση θα πάρει την "νόμιμη" οδό!!!!

πιο συγκεκριμένα:

Το Κοκοπελί (γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση που προστατεύει και πουλά παραδοσιακούς σπόρους), είχε μηνυθεί to 2005 από την σποροεταιρία Graines Baumaux, ως αθέμιτος ανταγωνιστής επειδή πουλά παραδοσιακούς σπόρους που δεν είναι γραμμένοι στον επίσημο κατάλογο.

Το Κοκοπελί καταδικάστηκε το 2008 από γαλλικό δικαστήριο. Πριν την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε, αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσβάλλοντας την ισχύ των ευρωπαϊκών οδηγιών για τους σπόρους ως μη συμβατές με αρχές της Ευρ. Ένωσης.

Δυστυχώς υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που περιορίζουν την εμπορεία παραδοσιακών ποικιλιών με τους ακόλουθους τρόπους

1. Ο σπόρος για να πουληθεί πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται σε επίσημο κατάλογο στον οποίον εγγράφεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία έχει και κόστος. Για τις παλιές ποικιλίες που αποτελούν Κοινό Αγαθό είναι πολύ δύσκολο για έναν αγρότη να αναλάβει το κόστος και τη γραφειοκρατία της αίτησης. Αντίθετα, οι πολυεθνικές που κατοχυρώνουν πνευματικά δικαιώματα για τα υβρίδια τους, έχουν ιδιαίτερο κίνητρο να τα εγγράψουν στον κατάλογο.

2. Επιπλέον οι σπόροι για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πρέπει να παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα οποία ανταποκρίνονται κυρίως τα βιομηχανικά υβρίδια αλλά όχι απαραίτητα και οι παλιές ποικιλίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η Διακριτότητα, η Σταθερότητα και η Ομοιομορφία.

3. Πέρα από το θέμα του καταλόγου, η εμπορεία των παλιών ποικιλιών δεν είναι ελεύθερη,

καθώς υπόκειται σε στενούς γεωγραφικούς και ποσοτικούς περιορισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου