ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ…

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΕΡΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ!

Είχατε υπόψιν σας ότι το μέλλον της Παιδείας στην Ελλάδα θα το ρυθμίζει κάποιος Λαπ τσι τσούι από το Χόνγκ Κόνγκ;

Είχατε υπόψιν σας ότι την ελληνική παιδεία θα κουμαντάρουν οι Εβραίοι;


Τη σύσταση διεθνούς επιτροπής σοφών για τη διάσωση και αναβάθµιση των ελληνικών πανεπιστηµίων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε από τους Δελφούς τη συγκρότηση και δεύτερης Διεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις επικείµενες αλλαγές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η επιτροπή απαρτίζεται από πρυτάνεις και προέδρους µερικών από τα γνωστότερα πανεπιστήµια του κόσµου και πρώην υπουργούς Παιδείας που υλοποίησαν επιτυχώς µεταρρυθµίσεις στη χώρα τους και θα είναι άµισθη. Στη σύνθεσή της αντιπροσωπεύονται ορισµένα από τα κυριότερα επιστηµονικά αντικείµενα, καθώς και ένα µεγάλο εύρος (γεωγραφικά και δοµικά) διαφορετικών πανεπιστηµιακών συστηµάτων, δηµοσίων ή ιδιωτικών. Η επιτροπή θα ενηµερωθεί για τον σηµερινό τρόπο λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστηµίων και τις αλλαγές που προτείνονται και θα συµβουλεύει την κυβέρνηση σε σχέση µε τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις που καθιστούν τα πανεπιστήµια ανταγωνιστικά διεθνώς. Επίσης, θα επισκεφθεί την Ελλάδα και θα συναντήσει τους αρχηγούς των κοµµάτων, τους φορείς της πανεπιστηµιακής ζωής, κοινωνικούς και άλλους φορείς που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και θα υποβάλει έκθεση στην οποία θα καταγράφονται οι διαπιστώσεις της και οι προτάσεις της. (πηγή)

Αυτοί στην ουσία θα φτιάξουν το νέο νομοσχέδιο.

Λύστε τις απορίες σας με ένα google search

Π.χ, David Naylor jewish
this past spring he showed his ongoing support for Israeli universities with a week-long visit to the Jewish state.

Gavid Brown jewish sydney
The department continues to offer a broad range of programs: Biblical Studies, Hebrew, both Modern and Classical, Jewish Civilisation, and Yiddish. University of Sydney Vice-chancellor, Prof Gavin Brown, agreed to launch the new department and invitations were sent to all members of the Joint Committee.

John Sexton New york jewish
The May and Samuel Rudin Lecture Series at The Jewish Center was established by Mr. Jack Rudin in memory of his beloved parents, longtime members and leaders of The Jewish Center. It was designed to provide the New York City community with the opportunity to hear from renowned religious leaders, prominent public figures and outstanding scholars on issues of critical importance to contemporary society and religion.
Our most recent speakers have included: Yuli Edelstein, Israel's Minister of Information and Diaspora Affairs; David Brooks, New York Times journalist; General Colin Powell, former Secretary of State; Lee Bollinger, President of Columbia University; John Sexton, President of New York University


Jo Ritzen
World bank

Αυτό φτάνει

Διαβάστε κι αυτό:

Παραδίδουν την ανώτατη κρατική εκπαίδευση σε ξένα συμφέροντα.

ΣΧΟΛΙΟ από την ιστοσελίδα:

http://hellenicrevenge.blogspot.com/2010/09/blog-post_464.html

Ο Ευάγγελος Λεμπέσης έγραφε το 1941: «Η έμφυτος τάσις του βλακός, εξικνουμένη συχνότατα εις αληθή μανίαν όπως ανήκη εις ισχυράς και όσον το δυνατόν περισσοτέρας και πάσης φύσεως οργανώσεις, εξηγείται πρώτον μεν εκ της ευκολίας της αγελοποιήσεως, εις ην μονίμως υπόκειται, λόγω ελλείψεως ατομικότητος (εξ ου και το μίσος του, κατά του ατόμου και του ατομικισμού), δεύτερον δε εκ του ατομικού ζωώδους πανικού, υπό του οποίου μονίμως κατατρύχεται, εκ του δεδικαιολογημένου φόβου μήπως περιέλθη εις το παντός είδους προλεταριάτον»
«Το φαινόμενον ετούτον, ειναι κλασικόν, τυπικόν και αιώνιον αφ´ ής υπάρχει ανθρωπίνη κοινωνία, δι´ όλης της Ιστορίας της ανθρωπότητος» σημείωνε ο Λεμπέσης και προσέθετε: « Ο συνασπισμός των βλακών είναι μηχανική οργάνωσις βάσει της αρχής της «ελαχίστου προσπαθείας» κλίνων προς αντιμετώπισιν ισχυροτέρας δυνάμεως εις το πρόσωπον των ολίγων ή του ενός. Η οργάνωσις αύτη περιωρισμένης εκτάσεως καλείται κοινωνιολογικώς κλίκα

Τα κάθε είδους πυραμιδικά σχήματα εξουσίας, είτε κομματικής, είτε εταιρικής, είτε κρατικής (ή και τα -αντι) έλκουν την λεγεώναν των βλακών , της οποίας τα «προσόντα»,( η έλλειψις ιδίας γνώμης, η κολακεία και η ραδιουργία ) της επιτρέπουν την σταθερήν εξέλιξιν μέχρι που, με την σταδιακή εξόντωσιν (δια της κλικός), των ευφυών και ικανών, οι βλάκες κατακτούν την κορυφήν οπότε επέρχεται η εθνική και άλλη κατάρρευσις, όπως έγινε και στην Σοβιετική Ένωσι με την εκλογή του Γκορμπατσώφ στην θέση του Γενικού Γραμματέως. Το ίδιον συνέβηκεν και με το ελληνικό συνδικαλιστικόν κίνημα.
Και συνεχίζει φιλοσοφικά προφητεύοντας την ελλαδική τηλεδημοκρατία των αλλογενών επικυριάρχων, ου μην αλλά και ταπεινών εποικιστών, των ΓΑΠ και ΔΝΤ:
«Ότι την εξέλιξιν ταύτην ουδείς δύναται να σταματήση είναι φανερόν, όσον είναι φανερά και η νομοτελειακή συνάρτησις των ως άνω δεδομένων. Κατά την αυτήν συνάρτησιν το φαινόμενον συνεχίζεται: «ενός βλακός προκειμένου μύριοι έπονται», ο δε ούτω ανελθών βλαξ θα προωθήση ο ίδιος πρόσωπα μόνον κατώτερα εαυτού (σ.σ ή μέσα στο κόλπο της πλανητικής διακυβερνήσεως), μέχρις ότου μία βιαία έξωθεν επέμβασις, υπαγορευομένη υπό της ανάγκης άλλου τινός κοινωνικού (σ.σ ή υπερεθνικού) οργανισμού, ή ο φυσικός εκφυλισμός ενός τοιούτου οργανισμού εκ των έσω (σ.σ κλεπτοκρατική δημοκρατία-λαμογιστάν), επιφέρει θεμελιώδη τινά ανατροπήν ή και αυτόν τούτον τον τερματισμόν του βίου του εκφυλισθέντος οργανισμού», ετόνιζεν ο Λεμπέσης .

«Οι βλάκαι έχουσιν επίσης την ακατανίκητον τάσιν προς διάφορα αξιώματα σωματειακά, κομματικά, κλπ αλλά και τίτλους επίτιμων, προέδρων καθιδρυμάτων και ΜΚΟ εκ της του δημοσίου πρυτανείου σιτίσεως, δημάρχων, παραγόντων και πάει λέγοντας, καθώς και εις τας πάσης φύσεως κοινωνικάς εκδηλώσεις με προβολή (που είναι του συρμού), μεταξύ των οποίων πρώτην θέσιν κατέχουσι στις μελανές ημέρες ημών, τα τηλεκατινίδια. Ούτω πως εξηγείται εν μέσω εθνικής και κοινωνικής του Γένους μας και της Πολιτείας αποσυνθέσεως το πάθος στον αγώνα για μια κουτσή με δανεικά «καρέκλα», ακόμα και αν αυτή είναι του θυρωρού, στην Ιπποκράτους περί αδυνάτων πολιτεία...

26 Σεπτεμβρίου 2010 12:19 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου