ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

(Π.Α.Κ.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


«Τό αὐριανό μας Σχολεῖο»


Κοινοποίηση-σχολιασμός εἰσηγήσεως

Πανελληνίου Ἑνώσεως Σχολικῶν Συμβούλων


Συναδέλφισσες καί Συνάδελφοι Ἕλληνες Ἐκπαιδευτικοί, πρέπει νά ἐμφανίζουμε τό Ἕλληνες πλέον, διότι καί αὐτό σέ λίγο θά ἀμφισβητεῖται… Στήν Ἱδρυτική μας Διακήρυξη σᾶς ὑπενθυμίσαμε τί ἀναφέρει τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος γιά τήν Ἐθνική μας Παιδεία (ἄρθρο 16 §2). Πέρυσι, γιά τήν ἐπιχειρούμενη παραβίαση τῆς §5 τοῦ ἰδίου ἄρθρου (περί Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, μέ τήν ἀπόπειρα ἱδρύσεως ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων) γινόταν κάθε βδομάδα διαδήλωση …καί χαμός ἐπί μῆνες στό κέντρο τῆς Ἀθήνας…

Τώρα ἐπιχειρεῖται κάτι πολύ χειρότερο! Παραβιάζεται ἡ §2 τοῦ Συντάγματος, ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος περί Παιδείας τῶν Ἑλλήνων.

Τά σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι προφανῆ:

Ὁ ὅρος «Ἐθνικῆς» ἀφαιρέθηκε ἀπό τό «Παιδείας» στόν τίτλο τοῦ ΥΠΕΠΘ (προστέθηκε δέ τό «διά Βίου Μάθησης», ὄχι τυχαῖα, ἀλλά διότι πρόκειται νά μᾶς ἐπιμορφώνουν συνεχῶς στίς ἀρχές τῆς «Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαίδευσης»! – ἔχουμε, ὅπως θά δεῖτε παρακάτω, πολλά νά μάθουμε…).

Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν ἤδη ἀπεφάνθη: «τό Σχολεῖο τοῦ Αὔριο εἶναι μόνο Διαπολιτισμικό»!...

Πανελλήνια Ἕνωση Σχολικῶν Συμβούλων, ὡς σύγχρονος «Ἐφιάλτης» (παρά τῷ πλευρῷ τῶν Παγκοσμιοποιητῶν γιά ἀνατροπή τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καί τῆς Λαϊκῆς κυριαρχίας τῶν Ἑλλήνων), εἰσηγεῖται τήν μορφή τοῦ Αὐριανοῦ μας Σχολείου, μέ Προτάσεις πλήρεις ἀνατριχιαστικῶν λεπτομερειῶν περί «Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαιδεύσεως».

Θαυμᾶστε νεοταξίτικο λεξιλόγιο:

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικά μιᾶς «Πολυπολιτισμικῆς» κοινωνίας! Ὅλα τά δημόσια Σχολεῖα θά εἶναι «δυνάμει διαπολιτισμικά»! Πρέπει νά ὑπερβοῦμε τόν «μονοπολιτισμικό (!) καί μονογλωσσικό»(!) χαρακτῆρα τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς ἐκπαίδευσης! Ὑπάρχουν οἱ «ἡμεδαποί» καί οἱ «ἀλλοδαποί» μαθητές! Ἡ «διαπολιτισμική ἐκπαίδευση» ἀφορᾶ καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς μαθητές, γηγενεῖς ἤ μή, καί σέ ὅλους τούς τύπους σχολείων, κάθε ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδας.

Ἡ πολιτισμική καί γλωσσική πολυμορφία εἶναι εὐκαιρία γιά τόν «ἐκσυγχρονισμό» τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, μέ δομικές παρεμβάσεις σέ νομοθετικό, διοικητικό καί παιδαγωγικό ἐπίπεδο. Καταργοῦνται ὅλες οἱ «δυσμενεῖς» διατάξεις τοῦ τελευταίου Νόμου περί ἀλλοδαπῶν. Δίνεται ἡ Ἑλληνική ὑπηκοότητα γιά τούς μετανάστες μαθητές, μετά τρία χρόνια παρακολούθησης στήν ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση!

Τό δημόσιο σχολεῖο πρέπει νά λειτουργεῖ ὡς ὁλοήμερο! Νά ἔχει μαθητές γηγενεῖς καί ἀλλόγλωσσους! Διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας τῶν μαθητῶν. Διδασκαλία Ἱστορίας καί Γλώσσας τῆς Χώρας προέλευσης. Ἐμπλουτισμός τοῦ Προγράμματος μέ διαπολιτισμικές δραστηριότητες. Παρουσία δίγλωσσου Ἐκπαιδευτικοῦ ἀπό τήν χώρα προέλευσης τῶν μαθητῶν!

Θεσμοθέτηση Ὑπευθύνου Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαίδευσης σέ κάθε Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης. Συνεχής ἐκπαίδευση καί ἐπιμόρφωση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν σέ θέματα διαπολιτισμικῆς ἐκπαίδευσης. Νά ὑπάρξει σύνδεση μισθολογικῆς ἀνέλιξης/ἐπιδομάτων καί διαρκοῦς ἐπιμόρφωσης!

Ἐμπλουτισμός τῶν προγραμμάτων καί τῶν βιβλίων μέ στοιχεῖα πού ἐνισχύουν τήν διαπολιτισμική ἐπικοινωνία. Ἀνάδειξη Ἐκπαιδευτικῶν ἀπό τό σῶμα τῶν ἴδιων τῶν μεταναστῶν! Νά ἐνισχύονται πρωτοβουλίες συνεργασίας «ντόπιων» καί «ἀλλοδαπῶν».

(Συγχυστήκατε…; Ἀγριέψατε…;)

Ἀφοῦ ὅμως αὐτοί οἱ εἰσηγητές Σχολικοί Σύμβουλοι ὡς νέοι «Γενίτσαροι» δέν σέβονται τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό καί διαγράφουν τήν λέξη ΕΛΛΗΝ ἀπό τό λεξιλόγιό τους (…εἴμαστε ἁπλῶς οἱ ἡμεδαποί, οἱ γηγενεῖς, οἱ ντόπιοι…), ἀφοῦ «φτύνουν» τήν Πατρίδα πού τούς ἔκανε Συμβούλους, ἄς μᾶς ποῦν τοὐλάχιστον γιά ποιόν Πολυ-πολιτισμό κόπτονται τόσο πολύ!;

Πότε ἔγραψαν (Γραπτό Κείμενο) γιά πρώτη φορά οἱ Ἀλβανοί;

Πότε μπῆκαν γιά πρώτη φορά σέ Θέατρο οἱ Πακιστανοί;

Πότε δημιούργησαν Πόλιν γιά πρώτη φορά οἱ Σομαλοί;

Ποιόν Ὅμηρο ἔχουν οἱ «φιλοξενούμενοί» μας λαθρεπιβάτες, ποιόν Πλάτωνα, ποιόν Ἀλέξανδρο
γιά νά διδαχθοῦμε κάτι καί μεῖς οἱ «πτωχοί τῷ πνεύματι»;

Πότε θά πάψουν νά ΠΕΡΙΤΕΜΝΟΝΤΑΙ ὅλοι αὐτοί οἱ τριτοκοσμικοί;;; (θά ἐπανέλθουμε!).

Τί ἔχουμε νά πάρουμε τέλος πάντων ἐμεῖς

ἀπό τόν «Πολιτισμό» τῶν Ἀλλοδαπῶν Είσβολέων ;;;


Δέν φτάνει πού τούς φιλοξενοῦμε τόσα χρόνια ἀδιαμαρτύρητα, θά μᾶς τούς «κάτσουν καί στόν σβέρκο»;… Ἔλεος! Ἄν θέλουν (οἱ «δικοί» μας ἀρνησιπάτριδες ἐθνομηδενιστές) νά παραδώσουμε τό Ἑλληνικό Σχολεῖο στά χέρια τῶν Παγκοσμιοποιητῶν, ἀπαντᾶμε ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ !
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2009

Αριθμ. Πρωτ.: 57


ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κ. Άννα Διαμαντοπούλου

ΚΟΙΝ.: 1. Υφυπουργό Παιδείας

κ. Ιωάννη Πανάρετο

2. Υφυπουργό Παιδείας

κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

3. Γενικό Γραμματέα

κ Βασίλειο Κουλαϊδή

4. Ειδική Γραμματέα

κ. Θάλεια ΔραγώναΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


Η βασική πρόκληση που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες, συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συνάντησή τους να μην οδηγεί σε συγκρούσεις, αλλά στη δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ;

Το σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς κοινωνικοποίησης, καλείται σήμερα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Η εκπλήρωση όμως ενός τέτοιου ρόλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να πάρει υπόψη του τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και χωρίς την υπέρβαση του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού χαρακτήρα που ενυπάρχει στην παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης. ΒΡΕ ΠΟΣΟ «ΠΙΣΩ» ΕΙΜΑΣΤΕ !;

Η εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί την πολυπολιτισμικότητα κάθε βαθμίδας του ελληνικού σχολείου και να εξαντλείται στην αποσπασματικότητα και την βραχυπρόθεσμη εφαρμογή μέτρων, τα οποία δεν επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και δεν συμβαδίζουν με τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 1. ΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ; 2. ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ;

Οι θεσμικές, διοικητικές και
παιδαγωγικοδιδακτικές

παρεμβάσεις
οφείλουν να προωθούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, όχι στη βάση της ομογενοποίησης, αλλά στη βάση της αναγνώρισης και κατανόησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών, γλωσσικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών τους. Οι θεσμικές αλλαγές λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, όχι στη λογική του διαχωρισμού, αλλά με στόχο την επίτευξη μιας διαδικασίας ισότιμης σχολικής, κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών.1. ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ; 2. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ.


2. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ


Η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία των τελευταίων χρόνων ήταν μια ευκαιρία και μια πρόκληση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολείου, για δομικές παρεμβάσεις σε νομοθετικό, διοικητικό και παιδαγωγικό επίπεδο, για το άνοιγμα στην κοινωνία και τις ανάγκες της.

Ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατική - ιεραρχική δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στάθηκαν εμπόδιο στην προώθηση και υλοποίηση μέτρων προς τη διαπολιτισμική
κατεύθυνση του ελληνικού σχολείου
. Έτσι μια σειρά παρεμβάσεων όπως: οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) (1980-1983-1999), η δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) και ο νόμος 2413/96, δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ., που υλοποιήθηκαν με την ευθύνη των ελληνικών Παν/μίων (1997-2008), έχουν σταματήσει, χωρίς να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν από το σύνολο των σχολείων, προς όφελος των μαθητών.

Τα τελευταία δύο (2) χρόνια καταργούνται όλοι οι θεσμοί αντισταθμιστικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (Τ.Υ. & Φ.Τ.), παρά τις μεγάλες ανάγκες και τις συνεχείς εκκλήσεις των σχολείων. Τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν σταματήσει και το ΙΠΟΔΕ έχει δημιουργεί γραφεία σε πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα), χωρίς σύνδεση με τα σχολεία, τους Σχολικούς Συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς, τα οποία βέβαια υπολειτουργούν.

Οι προσπάθειες αυτές, κατά κανόνα αποσπασματικές, στηρίζονται στον αυτοσχεδιασμό, ενώ παράλληλα ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών σχολείων αφήνεται στην τύχη του, χωρίς καμία βοήθεια, περιθωριοποιείται και οδηγείται μέσα από τη σχολική φοίτηση σε διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού. Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ Ή ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ;; (ΑΛΛΟ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ , ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΕΑΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ )


3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


Η μονιμότητα του μεταναστευτικού φαινομένου και η συνειδητοποίησή του από την ελληνική κοινωνία, μπορεί να βοηθήσει ώστε η Ελλάδα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να χαράξει πολιτικές, που να προωθούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτισμικών αναφορών στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα του καθενός. Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Οι προτάσεις αυτές που καταθέτουμε στην ελληνική κοινωνία, θα επιδιώξουμε να αποτελέσουν αφετηρία προβληματισμού και διαλόγου. Διαλόγου, που πρέπει να είναι συνεχής. Χωρίς προκαταλήψεις και αφορισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, ακρότητες ή ηγεμονικές αξιώσεις.


Α. Σε επίπεδο Κοινωνίας

 1. Διαμορφώνεται κατάλληλη μεταναστευτική πολιτική, αφού έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν είναι παροδικό, αλλά έχει μονιμότερα χαρακτηριστικά και καταργούνται όλες οι δυσμενείς διατάξεις του τελευταίου νόμου περί αλλοδαπών (Ν.3386/2005). Στη σχετική νομοθετική παρέμβαση θα αντανακλάται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας και να προβάλλεται όχι η αρνητική, αλλά και η θετική, εμπλουτιστική διάσταση της ποικιλίας και της διαφοράς. Θα προστατεύονται, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των (ΛΑΘΡΟ)μεταναστών/στριών.

2. Δημιουργούνται σε κάθε Περιφέρεια κέντρα υποδοχής, στήριξης και υποβοήθησης με στόχο την ομαλή κοινωνική ένταξη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες.

3. Δίνεται η ελληνική υπηκοότητα για τους μετανάστες μαθητές, μετά τρία χρόνια παρακολούθησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα με την έγκριση του Υπ. Παιδείας.!!!

 1. Ελληνική υπηκοότητα δίνεται και σε κάθε μέλος της οικογένειας, το οποίο ολοκληρώνει την Τριτοβάθμια εκπ/ση (ως κίνητρο για την παραμονή στην εκπ/ση και την μη πρόωρη εγκατάλειψή της).
 2. Καθιερώνεται η ψήφος στις δημοτικές εκλογές για τους μετανάστες και η δυνατότητα υποψηφιότητάς τους (Η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι αποτελεί αναγνώριση των δυνατοτήτων και της προσφοράς των μεταναστών στη χώρα που ζουν και εργάζονται, ως οργανικό πλέον τμήμα της. Αποτελεί επίσης και μια διαδικασία προσέγγισης και ανίχνευσης δυνατοτήτων συνύπαρξης και ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων).
 3. Ενισχύονται και ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών και της Τ.Α. που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των δεσμών συνύπαρξης, συμμετοχής και συνεργασίας ντόπιων και αλλοδαπών. Η υποστήριξη από την τοπική Αυτοδιοίκηση του δικαιώματος όλων των κοινωνικών & πολιτισμικών ομάδων να διατηρούν την πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά παράλληλα να συνδιαμορφώνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών, με βάση το οποίο ειρηνικά θα διαβιούν, βοηθά το έργο του σχολείου, εκπαιδευτικών & μαθητών να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα κατοχυρώνουν στην πράξη, ενισχύει το σεβασμό στην ετερότητα, εμπεδώνει την αλληλεγγύη, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, και απομακρύνει τα φαινόμενα ρατσισμού, εθνοκεντρισμού, στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 1.
  ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΑΠΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ !

  2.
  ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΧΑΛΟ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΙΔΕΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ; ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΣΦΑΞΙΜΟ ; Ή ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ή Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ;;


Β. Σε Θεσμικό – Διοικητικό επίπεδο.

1. Αλλάζει και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η διαπολιτισμική αγωγή όπως οριοθετείται σήμερα εστιάζει αποκλειστικά στους αλλοδαπούς μαθητές. Είναι μια περιοριστική «παιδαγωγική για τους αλλοδαπούς μαθητές» και όχι για όλους τους μαθητές
ανεξάρτητα γλώσσας, πολιτισμού, θρησκείας,
φύλου ή κοινωνικού στρώματος. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, γηγενείς ή μη και σε όλους τους τύπους σχολείων κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. ΒΡΕ ΠΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ;;!!

 1. Προτείνουμε και αποβλέπουμε σε μια εκπαίδευση κοινή, που θα ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές και πολυγλωσσικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας. Σε μια εκπαίδευση όχι αποκλειστικά για τους αλλοδαπούς μαθητές, αλλά σε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση, που θα παίρνει υπόψη της την ετερογένεια, των σχολικών τάξεων. Ετερογένεια που αφορά το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, τα διαφορετικά κίνητρα και ενδιαφέροντα των μαθητών, τις διαφορετικές τους στάσεις το διαφορετικό ρυθμό και τρόπο ανάπτυξης των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων, τις διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και τη διαφορετικότητα εν γένει όσον αφορά τη θεώρηση του κόσμου.

3. Τα λεγόμενα «διαπολιτισμικά σχολεία» σταδιακά καταργούνται και οι αλλόγλωσσοι μαθητές ενσωματώνονται στα κανονικά δημόσια σχολεία, τα οποία θεωρούνται ΄΄δυνάμει
διαπολιτισμικά
΄΄.!!!
Δεν ενθαρρύνεται η διάδοση των διαπολιτισμικών σχολείων, αλλά η διάδοση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Κι αυτό διότι τα σχολεία αυτά συμβάλλουν στην απομόνωση και το διαχωρισμό των μαθητών και δεν ενισχύουν την πολιτισμική ώσμωση και κοινωνικοποίησή τους.

 1. Πρόταση και στόχος μας είναι η διαπολιτισμική ιδέα να διαπερνά ως αρχή, δομή και λειτουργία όλα τα δημόσια σχολεία. Το δημόσιο σχολείο για να υπηρετήσει τους παραπάνω στόχους πρέπει: α) να λειτουργεί ως ολοήμερο, ΔΙΑΒΑΖΕ «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ» β) να παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα, που θα αναπτύσσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, γ) να έχει μαθητές γηγενείς και αλλόγλωσσους και να τους προσφέρει από κοινού διδασκαλία, δ) να δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μελετούν τα μαθήματά τους μέσα στο σχολείο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ε) να διαθέτει εκπαιδευτικούς ευέλικτους στη διδακτική μεθοδολογία και με γνώση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, στ) να παρέχει διδασκαλία της ιστορίας και της γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών, της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων καινοτομικών μαθημάτων.
 2. Η λειτουργία των θεσμών αντισταθμιστικής/ενισχυτικής εκπαίδευσης (Τ.Υ.) αξιολογείται και συνεχίζεται με τις αναγκαίες προσαρμογές, που αφορούν:


· Την ανίχνευση του επιπέδου ελληνομάθειας των μαθητών (αξιοποιούνται τα εργαλεία και τα διαπιστωτικά test των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ).

· Την εισαγωγή της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών προέλευσης των μαθητών και από δίγλωσσους εκπ/κούς (μετά την επιμόρφωσή τους σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της γλώσσας). Η ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ . ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ;;;;

· Την ανάθεση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σε εξειδικευμένο προσωπικό, με αυξημένα προσόντα. (Στόχος είναι να αντιμετωπίζονται οι μαθητές ως δίγλωσσοι και να οικοδομείται η ελληνική με βάση το γλωσσικό πλούτο της προηγούμενης γλωσσικής τους γνώσης – στη μητρική γλώσσα - ).

· Τη διαμόρφωση ευέλικτων προγραμμάτων σε επίπεδο Σχολικής μονάδας, Γραφείου Εκπ/σης, Διεύθυνσης και Περιφέρειας με επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων ( Η αποκεντρωτική λειτουργία του όλου συστήματος στην εκπαίδευση, δίνει τη δυνατότητα στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα να οργανώνει και αποφασίζει για τις αναγκαίες προσαρμογές στις τοπικές εκπαιδευτικές συνθήκες και στην προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες των μαθητών, με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής).

 1. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του ολοήμερου σχολείου. Μέτρα που θα υλοποιηθούν προς τη διαπολιτισμική κατεύθυνση είναι τα εξής:

  Συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας – διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Οργανωμένη ενισχυτική/εξατομικευμένη διδασκαλία στα γλωσσικά μαθήματα (Οργάνωση φροντιστηριακών τμημάτων). Ειδικά δηλ. προγράμματα, για την κατάκτηση ακαδημαϊκής ικανότητας στην ελληνική γλώσσα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχολική τους επιτυχία.

· Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του ολοήμερου σχολείου (χώροι φαγητού, ξεκούρασης, δραστηριοτήτων…) και της οργάνωσής του (στελέχωση, πόροι, προγράμματα…) και εμπλουτισμός με κατάλληλο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό.

· Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του ολοήμερου (δωρεάν γεύματα και υλικού σε μαθητές). Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με τους γονείς και τις οικογένειες των (ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΥΣΙΚΑ…) μαθητών – διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε απογευματινά τμήματα. Εμπλουτισμός του προγράμματος με διαπολιτισμικές δραστηριότητες.

· Παρουσία δίγλωσσου εκπαιδευτικού, ειδικευμένου και καταρτισμένου σε θέματα διαπολιτισμικής και δίγλωσσης εκπαίδευσης, από τη χώρα προέλευσης των μαθητών. ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ <<ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ >> Ή ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ;;;

· Αναμόρφωση και αναπροσαρμογή των προγραμμάτων και της φιλοσοφίας του ολοήμερου στην κατεύθυνση δημιουργίας ενιαίου σχολείου και όχι δύο μορφών εκπαίδευσης, όπως είναι τώρα. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ . ΕΛΛΗΝΕΣ – ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ . 1. Θεσμοθέτηση Υπευθύνου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ρόλος του είναι (σε συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους) να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δράσεις, τα προγράμματα και ότι έχει να κάνει γενικά με θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συντονίζει τις δράσεις και παρεμβαίνει στα σχολεία παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς των μαθητών(ενδυνάμωση και συμβουλευτική παρέμβαση).


 1. Δημιουργείται Διεπιστημονική Ομάδα παροχής Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής στήριξης, σε κάθε Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης. Στην ομάδα εντάσσεται και ο Υπεύθυνος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία θα αποτελείται από Παιδοψυχολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα έχει ως στόχο: να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και στην αντιμετώπιση – εντός του σχολείου - ποικίλων ζητημάτων (ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΝΤΩΣ ΠΟΛΛΑ…)
  (όπως επιθετικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, ψυχολογικά και οικογενειακά προβλήματα, διαπροσωπικές σχέσεις κ.ά.) καθώς και την παροχή βοήθειας/στήριξης και στρατηγικών αντιμετώπισης για την επίλυσή τους.

  ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;;;Γ. Σε Παιδαγωγικό – Διδακτικό επίπεδο.


 1. Εκπαιδευτικοί. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, διγλωσσίας και μάθησης, πολιτισμικής ταυτότητας, αξιολόγησης των αλλόγλωσσων μαθητών. Ένταξη μεθοδολογικών προγραμμάτων ως προϋπόθεση παραμονής/εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία.


 1. Διαμόρφωση Οδηγού επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στην αρχή κάθε έτους το Ι.Π.Ο.Δ.Ε., σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τους φορείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, διαμορφώνει και στέλνει στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας τον οδηγό επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για κάθε επιμορφωτική δραστηριότητα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις δυνατότητες επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διδακτικού υλικού, δικτυακών κόμβων αναζήτησης πληροφοριών κ.λ.π. Να υπάρξει σύνδεση μισθολογικής ανέλιξης/επιδομάτων και διαρκούς επιμόρφωσης.!!! (ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΠΑΞΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΕΝΤΙΜ ΜΟΥ)


 1. Οριοθετούνται περιοχές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (περιοχές οικονομικά – κοινωνικά υποβαθμισμένες) και γίνονται παρεμβάσεις αντισταθμιστικού χαρακτήρα, για την ενίσχυση των κινήτρων μάθησης στους μαθητές.


 1. Γίνεται αναλυτική μελέτη του σχολικού προγράμματος και των βιβλίων για τον εντοπισμό στοιχείων, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών και τροποποιούνται. Παράλληλα γίνεται εμπλουτισμός των προγραμμάτων και των βιβλίων με στοιχεία και θετικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη γνωριμία των μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών προελεύσεων.
  ( ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟ )

Δ. Σε Επιστημονικό επίπεδο.


Το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. δραστηριοποιείται στον ερευνητικό τομέα με έμφαση την εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους Σχ. Συμβούλους και Πανεπιστημιακούς ή άλλους ερευνητές:

 • Αξιοποιεί και αποδελτιώνει κάθε έρευνα ποσοτική ή ποιοτική, που αφορά ζητήματα της εκπαίδευσης των εθνοπολιτισμικών ομάδων, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης…
 • Αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την πορεία και τη σχολική εξέλιξη των αλλοδαπών μαθητών/φοιτητών, (ΒΡΕ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΠΟΤΕ ΕΡΕΥΝΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΙΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΣΑΣ ;! ) την πορεία των μαθητών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και τη διαρροή που παρατηρείται, την ακαδημαϊκή γλώσσα και το διάστημα που απαιτείται για να κατακτηθεί από τους μαθητές, τα θέματα διγλωσσίας και τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους θεσμούς αντισταθμιστικής εκπ/σης (Φ.Τ., Τ.Υ., Ολοήμερο σχολείο…) και την αντιμετώπιση θεμάτων διαπολιτισμικής εκπ/σης, τα κοινωνικά, ψυχολογικά και διοικητικά θέματα των μαθητών και των οικογενειών τους κ.ά.

Ενισχύονται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Πολιτεία για την ανάδειξη εκπαιδευτικών, παιδαγωγών, ψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων
από το σώμα των ίδιων των μεταναστών
!!! ή των ομογενειακών κοινοτήτων, (δημιουργία δεξαμενής δίγλωσσων εκπαιδευτικών), ώστε να είναι σε θέση να παίζουν το ρόλο του «διαπολιτισμικού μεσολαβητή». Προσώπου δηλ. που γνωρίζει τις δομές της χώρας υποδοχής και μπορεί να υποστηρίξει αποφασιστικά τόσο τους μαθητές στην ομαλή ένταξή τους (αξιοποιώντας τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους) όσο και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είτε μεταφράζοντας ενημερωτικά έντυπα είτε ως διερμηνείς στις συγκεντρώσεις γονιών και εκπαιδευτικών, για την επίλυση επικοινωνιακών δυσκολιών και αποφυγή καταστάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις.

ΠΟΤΕ ΜΩΡΕ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ;;;!!! ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΛΕΙΝΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ… ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ; ΑΝ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΣΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ , ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ;;


 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.


Δέν χάνουμε ἁπλῶς τήν «μπάλα», ὅπως βλέπετε…

Χάνουμε καί τό «Γήπεδο»…

ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ …ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ !

ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ …ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ !

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ …ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ !

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ !!!

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου